Menu Close

008 Analiza projektu Matic Network #001

Matic Network projekt bazujący na Ethereum i mający ambicje rozwiązać jego problemy, którymi na chwilę obecną jest skalowalność i szybkość przetwarzania transakcji. Implementuje idee side-channel, który tutaj bazuje na frameworku Plasma, którego autorem jest m.in. założyciel i pomysłodawca Ethereum – Vitalik.

Ciekawe linki:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *