Menu Close

010 Analiza projektu Callisto Network #001

Callisto Network projekt z bardzo dużymi ambicjami i górnolotnym opisem swoich planów, na dzień dzisiejszy na bazie tego projektu funkcjonuje dApp – służący do Cold Staking czyli trzymania tokenów w portfelu po to by po jakimś czasie w formie nagrody dostać ich jeszcze więcej. Warto zwrócić uwagę na usługę audytu dla ludzi tworzących własne smart-contracty.

Linki:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *