Menu Close

011 Analiza projektu NULS #001

NULS to projekt, którego ambicją jest umożliwienie tworzenia blockchainowych projektów stosując podejście oparte o mikroserwisy znane z obecnie stosowanych praktyk tworzenia oprogramowania. Niestety na chwilę obecną wsparcie programistów ze strony właścicieli projektu jest słabe, brak dokumentacji, brak miescja gdzie mogą oni zadawać pytania i wymieniać się wiedzą.

Linki:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *