Menu Close

012 Analiza projektu Lisk #001

LISK projekt budzący wiele kontrowersji, chce być silną konkurencją a nawet zastąpić Ethereum. Planuje wydanie SDK umożliwiające tworzenie blockchainów i zdecentralizowanych aplikacji. Projekt bardzo dobrze prowadzony na portalu GitHub, jednak czy realizuje swoje cele? na tę chwilę jeszcze. Czy użyty tutaj język JavaScript był dobrym wyborem? jeśli chodzi o wydajność to moim zdaniem nie.

Linki:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *