Menu Close

020 Analiza projektu AION #001

AION czyli wysokoskalowalny i wydajny blockchain przeznaczony do tworzenia zdecentralizowanych aplikacji, napisany w języku Java, jednym z najbardziej popularnych na świecie. Jest w fazie gotowego produktu, widać prace mające na celu ciągłe jego ulepszanie, czy jest to godny konkurent Ethereum czas pokaże.

Linki:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *