Menu Close

021 Analiza projektu IOTA #001

IOTA projekt, który tworzy infrastrukturę rozproszonego rejestru dla urządzeń podłączonych do Internetu i komunikujących się ze sobą – IoT (Internet of Things), organizacja udostępniła szereg ciekawych repozytoriów, czekamy nadal na biblioteki programistyczne przeznaczone dla systemów wbudowanych (żarówki, lodówki, zegarki itp.).

Linki:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *