Menu Close

024 Analiza projektu NEM #001

Projekt NEM dostarcza platformę do zarządzania cyfrowymi aktywami, posiada również ciekawą usługę umożliwiającą przeprowadzanie głosowań w oparciu o rozproszony rejestr, niestety nie posiada polityki zarządzania podatnościami, dodatkowo śledzenie postępu prac utrudnia rozbicie projektu na dwie organizacje na portalu GitHub.

Linki:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *