Menu Close

025 Analiza projektu Energi #001

Projekt Energi piękny w swej formie graficzno-wizualnej, jednak jego górnolotny i wszechstronny opis, nie ujawnia głównego celu jaki jego autorzy chcą osiągnąć. Proces prowadzenia tego projektu na GitHub jest przynajmniej przez ostatnie pól roku mocno podejrzany.

Linki:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *