Menu Close

029 Analiza projektu NANO #001

Nano projekt skupiony na jasno określonym celu – umożliwienie dokonywania szybkich płatności pomiędzy użytkownikami, jest w fazie gotowego produktu. Dobrze prowadzony proces tworzenia oprogramowania na GitHub, brakuje programu Bug Bounty oraz bibliotek SDK.

Linki:

  • Strona projektu: https://nano.org/en
  • GitHub: https://github.com/nanocurrency/nano-node
  • Bug Bounty: https://medium.com/nanocurrency/introducing-the-nano-bug-bounty-program-29f89be0917b
  • Roadmap: https://docs.nano.org/releases/roadmap/
  • Travis CI: https://travis-ci.org/nanocurrency

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *