Menu Close

041 Analiza projektu Fantom #001

Fantom (FTM) projekt, który ma być kolejną platformą do tworzenia smart-contractów, planuje wyróżnić się oparciem o DAG (Directed acyclic graph) czyli model wydajny i łatwiej skalowalny natomiast trudniej w nim zagwarantować bezpieczeństwo.

Linki:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *