Menu Close

044 Analiza projektu Stratis #001

Stratis (STRAT) interesujące platforma do tworzenia smart-contract, uruchamiania ICO jak i również platforma typu BaaS (Blockchain as a Service) oferująca swoją infrastrukturę podmiotom chętnym na uruchomienie prywatnego blockchain w swojej organizacji w oparciu o Stratis.

Linki:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *