Menu Close

045 Analiza projektu AChain #001

AChain (ACT) planowo ma być kolejną platformą do tworzenia smart-contract i zdecentralizowanych aplikacji, cel trudny i złożony. Tworzenie aplikacji na tej platformie ma się odbywać za pomocą dedykowanego języka – Glua. Niepokojący jest fakt korzystania w dużej mierze z kodu źródłowego projektu EOS i nie poinformowania o tym.

Linki:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *